Laatste nieuws  ++

Tijdens onze zoektocht op het internet qua bekendmakingen, kwamen wij deze "Template" tegen.
Met gezonde achterdocht willen wij deze toch even met jullie delen...

https://open.overheid.nl/documenten/edb0d6c0-e766-4290-bd3a-27170a289ae3/file

Uiteraard passen wij op met aannames; maar dat er iets op de achtergrond speelt is duidelijk...Bron: https://dibevo.nl/nieuws/positieflijst-uitgesteld-tot-1-juli-2024

De inwerkingtreding van de positieflijst is uitgesteld tot 1 juli 2024.

Zover wij hebben kunnen nagaan is er dus geen plenair debat op 28 juni 2023
Bij monde van minster Adema:

Huis- en hobbydierenlijst
Graag informeer ik u over de voortgang van de invoering van de huis- en
hobbydierenlijst. In de verzamelbrief dierenwelzijn van 19 januari (Kamerstuk
28286, nr. 1287) gaf ik aan dat momenteel wordt gewerkt aan de implementatie
van de lijst. In samenwerking met de handhavende organisaties wordt de
uitvoering verder uitgewerkt. Ik gaf aan dat ik verwachtte dat de lijst en de
daarbij horende regelgeving (een wijziging van het Besluit houders van dieren en van de Regeling houders van dieren) halverwege 2023 in wet- en regelgeving zouden zijn vastgesteld en dat de geplande datum van inwerkingtreding van de lijst 1 januari 2024 was.

De te nemen stappen in het proces, waaronder
notificatie van het ontwerpbesluit bij de Europese Commissie en de uitvoering- en handhavingstoets door de handhavende organisaties, en de voorbereiding van de praktische uitvoering van de nieuwe lijst vergen meer tijd dan eerst was voorzien.
Daarom verwacht ik dat de lijst en de wijzigingsregelgeving op hun vroegst aan
het eind van 2023 kunnen worden vastgesteld. Gegeven het kabinetsbeleid inzake vaste verander momenten betekent dit dat inwerkingtreding voor het eerst op 1juli 2024 mogelijk zal zijn.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/dieren-houden/huisdierenlijst


In de Media!!
De laatste berichten:

Minister Piet Adema heeft ‘er zelf ook vraagtekens bij’ of het houden van herten wel verboden moet worden.


De grazers staan niet op de nieuwe huis- en hobbydierenlijst van het ministerie van Landbouw, waardoor de toekomst van hertenkampen in ons land op losse schroeven staat.

,,Toch zeg ik er ook bij dat ik heel goed begrijp dat mensen niet snappen dat hertenkampen niet meer mogen’’, aldus de minister. ,,Ik heb er zelf ook wel vraagtekens bij, eerlijk gezegd.’’ Dat is ook de reden dat de lijst ‘dynamisch’ is, zegt Adema. ,,Als er nieuwe inzichten komen, van wie dan ook, die kunnen helpen bij een andere keuze, dan sta ik daar altijd voor open.’’


Het hele verhaal incl video is hier te bekijken:

https://www.gelderlander.nl/politiek/minister-adema-zelf-ook-vraagtekens-bij-opdoeken-hertenkampen~a13fec20/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F


Frederiek Dilling heeft bij "Nos op het oog van morgen"
een interview gedaan op 24-7-2023.
Hier de link naar het interview:

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-met-het-oog-op-morgen/21d94091-f6a7-4b77-ade2-d3348103418b/2023-07-23-petitie-voor-behoud-hertenkampen


Behoud hertenkampen aangenomen op VVD partijcongres!

De motie door initatiefnemer Alexander Kuhlmann (VVD Dordrecht) voor het behoud van hertenkampen, is aangenomen met maar liefst 85% van de stemmen!
Dit is natuurlijk een flinke steun in de rug en wellicht een motivatie voor de nog twijfelende partijen ons objectieve verweer door te nemen en hun standpunten onvooringenomen te bepalen.

Grote klasse!


VVD’ers doen ultieme poging om ‘Bambigevoel’ te behouden: ‘Red het hertenkamp’


180 VVD'ers dienen op partijcongres een motie in die oproept om de hertenkampen in Nederland te behouden!


Lokale bestuurders van de VVD willen tegen het voorgenomen besluit er nu alsnog een stokje voor steken. ,,Het is echt bizar dat herten straks niet meer zouden mogen, en kamelen, waterbuffels en alpaca’s wel’’, zegt VVD-raadslid in Dordrecht Alexander Kuhlmann. Samen met raadslid Chris van der Helm uit Den Haag en de Tielse wethouder (en ex-Kamerlid) Remco Dijkstra stelde Kuhlmann een motie op voor het VVD-congres komende zaterdag in Apeldoorn.

Binnen de kortste keren harkte de motie 180 steunbetuigingen binnen vanuit lokale VVD-kringen. ,,Onze steden hebben prachtige hertenkampen’’, aldus Kuhlmann. ,,Die in Den Haag is zelfs al meer dan 570 jaar oud. We zouden het zonde vinden als het Rijk straks iets waar zo veel kinderen, volwassenen en ouderen van genieten op zou doeken.’’


Lees hier het hele artikel:

https://www.ad.nl/politiek/vvders-doen-ultieme-poging-om-bambigevoel-te-behouden-red-het-hertenkamp~a0bb608a/


Politiek


Politiek is een hekel punt, maar we kunnen er helaas niet omheen omdat het "uitsterf beleid" natuurlijk een politieke beslissing betreft.

Wij nemen als Hertenkampen.NL geen standpunt in, maar moeten wel aangeven welke partijen op de bres staan voor het behoud en welke partijen u, eventueel kunt benaderen om uw stem hoorbaar te maken.

Op dit moment (mei 2023) hebben wij uitstekende contacten met de VVD (E. Haverkort), BBB (Caroline v/d Plas), CDA, PVV en SGP (H. Maljaars).
Helaas zijn er ook twee politieke partijen die principieel tegen zijn. Deze gaan wij niet noemen, maar van deze kwam de reactie; "wij lezen het verweerrapport toch niet, omdat wij sowieso tegen zijn" (en dit door een volksvertegenwoordiging 😵), wel heel erg koud binnen...

Wederom contact gelegd met Tweede kamer 20-5-2023

"Een vandaag" heeft contact opgenomen met ons, waarbij onduidelijkheid aan het licht kwam over het plenaire debat op 28 juni, waarbij vragen gesteld gaan worden ivm het verweer.


Hierop hebben wij contact gezocht met de poltieke partijen wat hierover bekend is.

Het belang hierin is, ook al zou er een afwijzing zijn geweest, wij tijdig het bezwaar in kunnen dienen.
Helaas hebben wij nog geen reactie terug mogen verwachten.
Wat overigens niet betekend dat dit automatisch slecht nieuws is.
+++Update 30/5 De eerste reacties komen binnen!+++


Correspondentie en berichten ▼

'Den Haag' kan brief Veendam gebruiken in debat damhertenverbod

De brief die de gemeente Veendam naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Tweede Kamerleden heeft gestuurd, met betrekking tot het 'verbod op damherten in hertenkampen', kan worden gebruikt tijdens het commissiedebat over Natuur op 28 juni. Dit heeft de griffier van de vaste commissie voor Landbouw de gemeente schriftelijk kenbaar gemaakt.

Lees de gisteravond ingediende en aangenomen motie (17 voor, 3 tegen). Het college stuurt deze - met begeleidend schrijven - naar de minister van LNV, alle leden van de Tweede Kamer en alle gemeenteraden in het land. (13 mei 2023 Menterwolde.info)

Beantwoording kamervragen berichtgeving potentieel sluiten hertenkampen


Minister Haverkort heeft op 26 april j.l. kamervragen gesteld.Hierbij de beantwoording door minister Adema.

Let op; dit was voor het ontvangen van ons verweerrapport op 23 maart!


Prof. Dr. Jelle Reumer

Prof. Dr. Jelle Reumer

Verweerrapport wordt besproken door L.N.V.


Op 28 juni zal het verweerrapport van J.W. van Holland (Dierenweide Julianapark) wat ontvangen is door L.N.V. op 23 maart j.l., besproken gaan worden in de Tweede Kamer.

Fantastisch nieuws!

Prof. dr. Jelle Reumer en Dr. Peter Klaver onderschrijven verweerrapport


Met name bijzonder hoogleraar Prof.Dr. Jelle Reumer en Dr. Peter Klaver onderschrijven het verweerrapport. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee!

Peter Klaver was ruim 13 jaar (1988-2001) Hoofd Veterinaire Afdeling van de dierentuin Artis in Amsterdam.
Als medepresentator was hij verbonden aan Radio Noord-Holland. Als deskundige werkte hij mee aan
diverse (meer dan 100) televisieprogramma's over dieren, waaronder Dierenmanieren van Martin Gaus, Alle
dieren tellen mee, Zoovenirs en De Rijdende Rechter.

Ook wordt hij met grote regelmaat door de Nederlandse overheid benaderd met vragen en/of medewerking
bij o.a. herten gerelateerde onderzoeken en opdrachten.

Dierenarts: Kennis gaat verloren bij verbod op hertenkampen


Rick van Hout is dierenarts bij Advee in Heeswijk-Dinther. Het verdwijnen van herten vindt hij geen goed idee. Want met de verdwijning gaat ook kennis verloren. "Ik denk dat mensen minder feeling en minder kennis van dieren zullen hebben."


Slecht voor het dierenwelzijn is het volgens hem ook niet. "Als je gewoon een nachtverblijf bouwt en de dieren genoeg ruimte geeft om vluchtgedrag te kunnen vertonen, kunnen herten een prima leven leiden."

Fokken is er vanaf 2024 ook niet meer bij. Dieren zouden volgens het uitsterfbeleid nog mogen blijven leven, totdat ze sterven. Maar dat zou juist heel dieronvriendelijk zijn, betoogt Van Hout. "Herten zijn kuddedieren. Als er geen nieuwe dieren bij zouden komen, blijft er altijd een over."


In plaats van hertenkampen te verbieden, zouden houders van herten meer voorlichting moeten krijgen over hoe herten op een gezonde manier en met de grootste aandacht voor het dierenwelzijn kunnen worden gehouden.

Dierenarts Peter Klaver verbijsterd over verbod op herten in hertenkampen: 'Waar zijn wij mee bezig?'


Bezoekers van een hertenkamp komen niet dicht bij een hert, zegt Klaver. "Er zijn ook helemaal geen gevallen bekend van mensen die door een hert zijn aangevallen. Het gevaar van een stier is bekend, maar van agressie en ongelukken met herten is geen sprake", zegt Klaver in gesprek met de NOS. Hij zegt dat het onderzoek niet correct is en dat is uitgegaan van verkeerde wetenschappelijke aannames. "Het is appels met peren vergelijken wat hier gedaan is." aldus Klaver.