Hertenkampen .NL

STEUNPUNT VERWEER SLUITING HERTENKAMPEN.

Welkom bij Hertenkampen.NL

HERTENKAMPEN MOGEN BLIJVEN!!

Vandaag 12-12-2023 heeft Minster Adema het voornemen tot fokverbod ingetrokken!
Dit houd in dat het "uitsterfbeleid" van de baan is.
Uiteraard zijn wij hier erg blij mee en is een flinke opluchting voor alle duizenden vrijwilligers
die in ongewis waren of er bokken ingeslapen moesten gaan worden of niet.


Een belangrijke onderliggende reden was het verweerrapport wat op wetenschappelijke gronden
de aanvankelijke positieflijst te niet gedaan heeft.
Met andere woorden, ook op wetenschappelijke gronden zou het zgn. "uitsterfbeleid" geen
basis hebben gehad om hier gevolg aan te geven.
Een in het wild levend dier kun je eenvoudigweg niet vergelijken met een dier die ,soms wel
generatie's lang, onder verzorging leeft. Inclusief de mogelijk overdraagbare ziekten (zoönose)
en hun gewenning aan o.a. voedsel, verzorgers en monitoring.


Hoe nu verder?
Hertenkampen.NL blijft als site bestaan voor allerlei vragen op het gebied van verzorging,
herten gezocht of aangeboden en/of medische vragen.
Belangrijk om te weten is dat wij niet meewerken zodra:
- Men niet het dierenwelzijn hoog in de vaandel heeft staan
- Direct of indirect dieren naar of voor de slacht gebruikt zullen gaan worden
- Men geen erkende dieren of veearts heeft of hier gebruik van maakt
- De transporten volgens de regels dierenwelzijn niet volgt

*

Wat vinden deskundigen van het plan?

Prof.Dr. Jelle Reumer, DR. Peter Klaver en Dr. Rick van Hout geven hun visie! Zie de NIEUWS pagina

HERTENKAMPEN.NL

+++ LAATSTE UPDATES zie NIEUWS pagina+++


Hertenkampen.NL komt op voor het behoud van het gedomesticeerde damhert op hertenkampen en dierenweides.


Hiervoor is een, op wetenschappelijke gronden gebaseerd verweerrapport gemaakt, als reactie op het RVO Rapport "Beoordelingen van de zoogdiersoorten"; De zgn: "Positief lijst".

Deze positief lijst c.q. RVO rapport is gebaseerd op in het wild levende Damherten, de bijbehorende risicofactoren bij in het wild levende damherten en het dierenwelzijn.

Hertenkampen.NL is van mening, dat op basis van de gestelde argumentatie, het RVO Rapport en de toegedane mening van
minister Adema, niet juist is.
Damherten die op hertenkampen of dierenweides verblijven, zijn daar veelal geboren; leven niet in het "wild" en nieuwe aanwas komt niet uit "het wild".
Daarnaast is er nooit onderzoek gedaan naar het dierenwelzijn op deze weides. Ook leven damherten gemiddeld 10 jaar langer bij verzorging; zij kennen vrijwel geen natuurlijke vijanden, en zijn een bron van educatie voor alle leeftijdsgroepen en studenten, zonder enige vorm van aantasting in hun leefpatroon of het dierenwelzijn.


Ons doel:


Er is geen enkele reden denkbaar dat het damhert op een weide en onder verzorging een gevaar voor de mens oplevert.
Hier zijn ook geen gevallen van bekend. Ook aan het gebrek of aantasting van dierenwelzijn op hertenkampen of dierenweides kan geen argumentatie zijn als dit nooit onderzocht is. Omdat het RVO rapport c.q. positief lijst uitgaat van damherten in het wild en hierop gebaseerd is, gaan wij dan ook in verweer tegen het voorgenomen besluit en de aangenomen gronden.


Onze Visie:


Dierenwelzijn staat voorop! Iedere aantasting hiervan veroordelen wij grondig!
Daarentegen zijn er diersoorten die dermate lang door de mens verzorgd worden, dat door de opgebouwde domesticatie deze inmiddels niet met, maar zij aan zij met de verzorger(s) leven. Sterker nog, veelal van de damherten zijn al generaties geleden geboren op de weide waar zij nog steeds met verzorging leven.


Wat doen wij:


Hertenkampen.NL is in verweer tot het voorgenomen besluit hertenkampen "uit te laten sterven". Dit doen wij door in gesprek te gaan met politiek en media. Hierbij baseren wij onze argumentaties op wetenschappelijke gronden.

Ook kunnen wij helpen bij vragen mbt het verweer, de wetenschappelijke gronden en vragen vanuit gemeenten e.d.

RAPPORT VERWEER OP GESTELDE RISICOFACTOREN EN DIERENWELZIJN

Voor diegene die er nog niet van op de hoogte waren; er is een verweerrapport op de gestelde risico factoren gemaakt.

Dit rapport is inmiddels naar de Tweede Kamer gegaan en zal daar gebruikt gaan worden

Dit verweerraport gaat op korte termijn uitgebreid worden met nieuwe wetenschappelijke gronden waarop het leven "naast" damherten, een heel ander verhaal is dan het dierenwelzijn van damherten in het wild.


Het complete rapport is vrij te lezen, hier rechts gratis om te downloaden en/of te verspreiden (PDF).
Het verweer is samengevat te lezen op de pagina "Verweer in het kort" .


VERWEER OP GESTELDE RISICOFACTOREN EN DIERENWELZIJN (pdf)

Wij kunnen het echter niet alleen..


Nee, zijn er geen kosten of adders onder het gras.

Om zoveel mogelijk hertenkampen en dierenweides te kunnen bereiken hebben wij contactgegevens nodig.

Niets spannends, alleen contactpersoon, naam hertenkamp of dierenweide en het contactadres (dus email of telefoonnummer).
(Uw gegevens worden nooit gedeeld; )


Aan de hand hiervan kunnen we u op de hoogte houden en een blok vormen to.v. de politiek.

Ook krijgen wij zo een beeld of het meerdeel van de weides op de hoogte is van het verweer.

Wij versturen absoluut geen dagelijkse "nieuwsbrieven"of andere spam.!

Alle nieuwjes komen op deze website te staan en alleen echte "Highlights" zult u als eerste ontvangen.

(uitschrijven kan natuurlijk altijd)  NAAR CONTACTPAGINA


Fantastische Petitie's!

Er zijn meerdere petitie's te vinden op het internet. Omdat het een ondoenlijke zaak is de stemmers op 1 (nieuwe en gemeenschappelijke) hun stem weer te laten uitbrengen, hier degene die wij tegenkwamen: